Človek

Štvornosť fyzického tela
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
Prečo fyzické telo hnije?
Telo človeka v budúcnosti
Fantóm fyzického tela
Dedičnosť
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom
Utváranie ľudskej hlavy
Podstata únavy
O štítnej žľaze

Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom

Od 3. storočia pred Kristom je stratená stará tesná spojitosť medzi éterickou a fyzickou hlavou človeka. Ale predsa len sa stále udržiavala veľmi tesná spojitosť medzi ľudským fyzickým a éterickým srdcom. Ale od roku 1721 sa táto súvislosť stále viac a viac uvoľňuje. Neskôr sa budú uvoľňovať ešte iné fyzické orgány človeka od éterických orgánov.

Ale pre ľudský vývoj je niečím veľmi významným, že sa ľudské srdce postupne uvoľňuje od svojej éterickej časti a až sa bude písať približne rok 2100, úplne sa uvoľní. To znamená, že ľudia majú hľadať inou cestou, cestou spirituálneho života to, čo im predtým prichádzalo samo od seba prirodzeným vzťahom medzi fyzickým a éterickým srdcom. Éterické srdce oddelené od fyzického srdca získa svoj ​​správny vzťah k duchovnému svetu len vtedy, keď človek hľadá spirituálne poznanie, keď hľadá a pestuje antroposoficky orientované duchovné myšlienky.