Človek

Štvornosť fyzického tela
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
Prečo fyzické telo hnije?
Telo človeka v budúcnosti
Fantóm fyzického tela
Dedičnosť
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom
Utváranie ľudskej hlavy
Podstata únavy
O štítnej žľaze

Mužské a ženské telo

Ženské sa javí jasnozrivému vedomiu tak, ako keby nepreniklo k určitému vývojovému stupňu, ale zaostalo. Ženské telo, tak ako sa dnes javí, zostalo na duchovnejšom stupni, vo svojej forme nekleslo tak hlboko do hmotnosti, aké zodpovedá priemernému stupňu vývoja. Všetko sa vyvíja dole od duchovna až do telesna. Ženské telo sa zastavilo na skoršom stupni vývoja a nepreniklo až k strednému bodu vývoja. Mužské telo však, nehľadiac na hlavu a údy, preniklo za stredný bod vývoja. Tento bod prekročilo. Je teda ako mužské telo preto nepravdivé, pretože je hmotnejšie než jeho duchovný praobraz, pretože zostúpilo do hmotnosti hlbšie, než to zodpovedá priemernému vývojovému stupňu.

Tak máme v ženskom tele niečo, čo ​​zaostalo za normálnym vývojom, a v mužskom tele niečo, čo zostúpilo do hmotnosti hlbšie, než bolo primerané hlave a končatinám u úplného človeka.