Človek

Dedičnosť
Fantóm fyzického tela
Malý a veľký mozog
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
O štítnej žľaze
Podstata únavy
Prečo fyzické telo hnije?
Rozdiel medzi mozgom a srdcom
Šteklenie
Štvornosť fyzického tela
Telo človeka v budúcnosti
Utváranie ľudskej hlavy
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom

Utváranie ľudskej hlavy

je metamorfózou utvárania jeho tela mimo hlavu z predchádzajúceho pozemského života, keď pociťujeme, aký je vlastný výsledok toho, čo bolo v duchovnej domovine urobené bytosťami vyšších hierarchií zo silovej súvislosti predchádzajúceho pozemského života. Tým porozumieme najrozmanitejšiemu utváraniu ľudskej hlavy, teda jej hornej časti. Pokiaľ naopak správne rozumieme všetkému, čo patrí ku strednej časti hlavy, utváraniu nosa, dolnej partie očí, potom sme to, čo sem v sformovaní hlavy prichádza z duchovného sveta, prispôsobili utváraniu hrude človeka. Tvar nosa má vzťah k dýchaniu, teda k tomu, čo patrí k hrudnej partii človeka. A ak správne rozumieme dolnej časti hlavy, utváraniu úst, brady, potom pre nás už aj hlava poukazuje na prispôsobenie sa pozemskosti. Tak môžeme porozumieť celému človeku.

V každom vyklenutí hornej časti hlavy, v každom výstupku alebo priehlbine dolných partií lebky, to znamená tvárových partií, v tom všetkom môžeme cítiť, ako sa v tvarovaní bezprostredne pre zrak uplatňuje nadzmyslová ľudská bytosť. A môžeme potom cítiť intímny vzťah, ktorý má horná časť ľudskej hlavy, vôbec to vyklenutie, k nebesiam, vzťah, ktorý má stredná partia tváre k okoliu Zeme, svojím spôsobom ku všetkému, čo Zem obklopuje ako vzduch aj ako éterické utváranie, a môžeme pociťovať, ako v utváraní úst a brady, ktoré majú vnútorný vzťah k celej sústave končatín človeka, k tráviacej sústave, sa už vyjadruje pripútanie človeka k Zemi.