Človek

Dedičnosť
Fantóm fyzického tela
Malý a veľký mozog
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
O štítnej žľaze
Podstata únavy
Prečo fyzické telo hnije?
Rozdiel medzi mozgom a srdcom
Šteklenie
Štvornosť fyzického tela
Telo človeka v budúcnosti
Utváranie ľudskej hlavy
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom

Mužský a ženský mozog

Niektorí z tých, čo uvažujú povrchne, zvyknú haniť duchovnú vedu preto, lebo sa k nej dostáva veľa žien. Títo nechápu to, že je to samozrejné z jednoduchého dôvodu, pretože pre priemerný mozog muža existuje to, že prekročil istý stredný vývojový stupeň. Je suchší, drží sa preto prísnejšie zašlých pojmov, nemôže sa dostať z predsudkov, v ktorých väzí. To je niečo, čo niekedy tak ťažko pociťuje človek, ktorý z duchovnovedeckého hľadiska tento mužský mozog používa, totiž že má v tejto inkarnácii mužský mozog! Je totiž neobratný, je tvrdý a dá sa s ním obtiažnejšie pracovať než so ženským, ktorý sa ľahšie dostáva cez určité prekážky, ktoré si mužský mozog vo svojej hutnosti stavia, ktorý preto ľahšie sleduje to, čo vstupuje ako nové do nášho svetového názoru.

Pokiaľ sa v stavbe ľudského mozgu rozvíja mužskosť a ženskosť, môže sa dokonca povedať, že pre našu dnešnú dobu je najviac nepríjemné a skľučujúce, musieť používať mužský mozog. Mužský mozog sa musí cvičiť oveľa viac, radikálnejšie než mozog ženský. Tu môžeme vidieť, že nie je vôbec tak zvláštne, že sa žena ľahšie vyzná v niečom takom, ako je duchovná veda. Pri tom prirodzene vôbec nemá byť tým povedané, že nemá mnohý mozog v ženských telách pravé mužské vlastnosti. S vecami to nie je vo svete tak jednoduché, ako sa pokúšame ich dnes chápať svojimi predstavami.