Ďalšie témy

Prípoveď ZÁKLADNÉHO KAMEŇA

1.
Ľudská duša!
Žiješ v údoch,
ktoré ťa nesú svetom priestoru
do mora duchovného súcna.

Cvič rozpomínanie na ducha
v duševných hlbinách,
kde vo vládnucom
bytí tvorcu svetov
osobité ja
v božskom Ja,
nadobúda bytie.

A budeš popravde žiť
vo svetovej bytosti ľudskej.
Pretože vládne na výsostiach otcovský duch
vytvárajúc bytie v hĺbkach svetových.

Vy, duchovia síl,
dajte nech z výsosti zaznieva to,
čo v hĺbkach nachádza ozvenu.
Toto hovorí:
Ľudstvo nadobúda bytie z toho, čo je božské.

To počujú duchovia východu, západu, severu, juhu.
Nech ľudia to počujú!

2.
Ľudská duša!
Žiješ v tepe srdca a pľúc,
ktorý ťa vedie rytmom času,
k cíteniu vlastnej duševnej podstaty.

Cvič uvedomovanie si ducha
v duševnej rovnováhe,
kde vlniace sa činy
tvorenia svetov
osobité ja
so svetovým Ja,
zjednocujú.

A budeš popravde cítiť
v pôsobnosti duševnosti ľudskej.
Pretože vládne vôľa Kristova v okolí,
omilosťujúc duše v rytmoch svetových.

Vy, duchovia svetla,
dajte, nech z východu sa zapaľuje to,
čo západom sa formuje v tvar.
Toto hovorí:
V Kristovi sa životom stáva smrť.

To počujú duchovia východu, západu, severu, juhu.
Nech ľudia to počujú!

3.
Ľudská duša!
Žiješ v kľudne spočívajúcej hlave,
ktorá ti zo základov večnosti
odkrýva myšlienky sveta.

Cvič zrenie ducha
v pokoji myšlienok,
kde večné božské ciele
svetlo podstaty sveta
osobitému ja
k slobodnej vôli
darúvajú.

A budeš popravde myslieť
v základoch ducha ľudstva.
Pretože vládnu svetové myšlienky ducha,
vyprosujúc svetlo u podstaty sveta.

Vy, duchovia duší,
dajte, nech z hĺbok je vyprosené to,
čo na výsostiach bude vypočuté.
Toto hovorí:
Vo svetových myšlienkach ducha precitá duša.

To počujú duchovia východu, západu, severu, juhu.
Nech ľudia to počujú!

4.
Na obrate vekov
vstúpilo svetlo svetového ducha
do prúdu pozemskej podstaty bytia.

Skončila vláda
nočnej tmy.
Svetlo denného jasu
sa rozžiarilo v ľudských dušiach.
Svetlo,
čo zahrieva
srdcia chudobných pastierov,
svetlo,
čo osvecuje
hlavy múdrych kráľov.

Božské svetlo,
Kristus - Slnko,
zohrievaj
naše srdcia,
osvecuj
naše hlavy.

Nech dobrým sa stáva,
čo zakladáme zo sŕdc,
čo z hláv
cieľaplne
viesť
chceme.