Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Vystupujúce časti astrálneho tela

Sú ľudia u ktorých sa prejavujú zvláštne psychické skutočnosti. Napr. môžu na ruke vnímať z ich pohľadu malého ducha a komunikovať s ním. Vnímať ho ako skutočnú bytosť. To je následkom toho, že u takýchto ľudí to nie je s ich astrálnym telom, ktoré by malo prestupovať fyzické telo v poriadku. Jeho časti v určitých miestach vyčnievajú von.

Tento "duch" je zvyšok ich astrálneho tela, pričom k týmto javom dochádza tak, že ak nejaká časť astrálneho tela vyčnieva von, môže byť oduševnená nejakou elementárnou bytosťou. Objekt a subjekt pritom prechádzajú navzájom plne jeden do druhého, splývajú dohromady. Astrálne telo nemôže plne prestúpiť fyzický organizmus kvôli jeho tvrdosti.

Keby naše astrálne telo vystupovalo z fyzického tela, keby v ňom plne nepulzovalo, potom by sa prejavovalo v najrôznejších premenách - v postavách, podobným zvieracím. Zvieracia forma je totiž prejavom astrálneho tela, ak je čiastočne, z polovice alebo z troch štvrtín spojené s fyzickým alebo éterickým telom, avšak napriek tomu je na nich určitým spôsobom nezávislé.