Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Všetko, čo v živote konáme vrhá zrkadlový obraz do nášho astrálneho tela. V živote nemôžeme vykonať nič, bez toho, aby po vykonanom čine nebol v našom astrálnom tele jeho obraz. Tento obraz je neskôr oznamovaný aj éterickému telu. Tak ako je oznamovaný éterickému telu, zostáva vnímateľným pre kroniku akaša, takže jasnovidec môže zrieť zrkadlové obrazy toho, aké činy človek behom svojho života vykonal.

Z činov, ktorých myšlienky sú väčšie než prevedenie, tzn. ktoré vykonávame z idealizmu, zostávajú v astrálnom tele zrkadlové obrazy, ktoré opäť pokračujú do éterického tela. Avšak medzi zrkadlovými obrazmi činov, pochádzajúcimi z inštinktov, pudov, vášní atď., a zrkadlovými obrazmi činov, ktoré vykonáme z idealizmu, je veľký rozdiel. Všetky zrkadlové obrazy prvého druhu majú po celý náš život v určitom vzťahu čosi ničivé, sú to tieto obrazy nášho astrálneho tela, ktoré postupne pôsobia spätne na celú našu bytosť tak, že ju zvoľna poškodzujú.