Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Čo premieňa astrálne telo?

My ako ľudia máme možnosť nielen premeniť svoje astrálne telo, nielen očisťovať, premieňať a zušľachťovať množstvo svojich žiadostí, pudov a inštinktov, ale máme aj možnosť premeniť svoje éterické telo. V obyčajnom živote pracujú ľudia vo svojom duchovnom vývoji tak, že postupne zušľachťujú svoje astrálne telo aj obyčajnými impulzami života, morálnymi pojmami, intelektuálnymi predstavami. Všetko, čo sa učíme, pretvára astrálne telo.

Spomeňme si, akí sme boli ako osemročné deti. Vtedy sme nevedeli mnohé z toho, čo vieme dnes. Naučili sme sa toho veľa. Prostredníctvom pocitov, ktoré sme prijali, premenilo sa astrálne telo, začlenilo si duchovné Ja - manas. Ale všetko, čo nás tvorilo, keď sme boli osemročným deťmi, náš temperament, naše sklony a tak ďalej, sa nepremenili rovnakým spôsobom. Ak sme v ôsmich rokoch boli tvrdohlaví, sme pravdepodobne nahnevaní niekedy ešte dnes. Premena temperamentu a sklonov postupuje oveľa pomalšie. Postup astrálneho tela možno porovnať s pohybom minútovej ručičky a pohyb éterického tela s pokrokom hodinovej ručičky.

Sklony sa menia, len keď sa premieňa éterické telo a k tomu patria silnejšie impulzy než k premene astrálneho tela. Tak silné impulzy dostáva človek, ak sa pohybuje v duchovnej vede. Môže ich získať aj dojmami z umeleckého diela, za ktorým si človek môže predstavovať nekonečný význam, napríklad Wagnerov Parsifal alebo Beethovenova Deviata symfónia. Tieto impulzy nie sú účinné len v astrálnom tele, ale sú tak silné, že je očisťované a premieňané aj éterické telo. Rovnako tomu je, keď človek stojí pred Rafaelovým alebo Michelangelovým obrazom a vnímaním farby ho prenikne impulz večnosti. Avšak najsilnejšie sú predsa len náboženské impulzy ľudstva. To, čo pretrvalo ako náboženské impulzy, premenilo ľudí tak silno, že to uchvátilo ich éterické telá, takže ľudia majú, aj čo sa týka ich éterického tela, rovnako dve časti, nezmenenú, jeho od prírody získanú časť, a časť, ktorá sa premenila. Premenená časť sa nazýva životný Duch čiže buddhi.