Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Choroba je bdením astrálneho tela

Stáva sa to vtedy, ak človek vo svojom minulom živote vtlačil do svojho astrálneho tela či nechal do neho vplynúť niečo, čo pre tento minulý život považujeme za morálne alebo intelektuálne pochybenie. To sa ponorí do astrálneho tela. A keď človek znovu vstúpi do života, môže ho astrálne telo prinútiť k tomu, aby sa s fyzickým a éterickým telom spojilo iným spôsobom, než akým by sa s nimi spojilo, keby do seba v minulom živote toto pochybenie nevtlačilo. Teda práve naše pochybenia, ku ktorým došlo pod vplyvom Lucifera a Ahrimana a ktorá sa premenila v organizujúce sily, prinútia v novom živote astrálne telo, aby voči fyzickému a éterickému telu zaujalo inú pozíciu, než akú by zaujalo, keby do neho takéto sily nevnikli.

Vidíme teda, že práve následky predchádzajúcich myšlienok, pocitov a citov prinútia astrálne telo k tomu, čo v ľudskej bytosti nutne vyvoláva neporiadok. Čo však nastane, ak je takýto neporiadok vyvolaný? Ak vnikne astrálne telo do fyzického a éterického tela hlbšie, než by u normálneho človeka malo, urobí niečo veľmi podobného tomu, čo robíme ráno, keď sa prebúdzame a v okamihu prebudenia sa so svojím ja vnoríme do svojich dvoch tiel. Prebudenie spočívá vo vnorení sa ľudského ja do fyzického a éterického tela. Čo sa však deje, keď astrálne telo z podnetu predchádzajúcich zážitkov vstúpi do fyzického a éterického tela hlbšie, než má? Čo sa inak deje, keď so svojim ja a astrálnym telom sa vnoríme do fyzického a éterického tela, akonáhle sa ráno prebudíme a niečo vnímame, je zrejmé práve zo skutočnosti, že sa prebudíme. Tak ako je celé bdenie dôsledkom vnorenia sa ľudského ja do fyzického a éterického tela, musí teraz nastať niečo, čo robí astrálne telo, teda niečo, čo inak robíme my ako ľudské ja. Astrálne telo sa vnorí do fyzického a éterického tela. Ak teda pred sebou budeme mať človeka, ktorého astrálne telo prijalo tendenciu spojiť sa s fyzickým a éterickým telom hlbšie, než by tomu malo byť, budeme mať v prípade astrálneho tela pred sebou ten istý jav, aký máme pri prebudení v prípade ľudského ja. Čo znamená toto príliš silné vniknutie astrálneho tela do tela éterického a fyzického? Je to niečo, čo inak môžeme označiť za podstatu ochorenia. Keď naše astrálne telo urobí to isté, čo zvyčajne robíme pri prebudení, vnikne do fyzického a éterického tela, ak teda astrálne telo, ktoré by v nás inak nemalo rozvíjať žiadne vedomie, usiluje o vedomie vo fyzickom a éterickom tele a chce v nás precitnúť, potom ochorieme. Choroba je abnormálny stav bdenia nášho astrálneho tela.