Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Hriech proti duchu

Sú hriechy, ktoré sú vyvolané tým, že človek má fyzické telo, že má éterické telo a že má astrálne telo. V rámci astrálneho tela sa rozvíja ja, človek sa stáva vedomým. Môže teda hrešiť. Tieto hriechy môžu byť človeku odňaté.

Pokiaľ ale hrešíme tak, že hrešíme v rámci svojho vedomia, je cudzia pomoc neúčinná. A pretože vesmírny poriadok je múdry, ani nám v tomto prípade pomoc nedopraje. Hriech proti duchu je hriech, ktorého sa dopúšťame v astrálnom tele, kde sme si toho vedomí.