Človek

Bytosti súhvezdí zverokruhu
Siderický zverokruh a kultúrne epochy
Rôzny popis Panny/Váh Babylončanmi a Ptolemaiom

Siderický zverokruh a kultúrne epochy

Na základe svojho duchovného bádania Rudolf Steiner popísal postupnosť kultúrnych epôch. Každá kultúrna epocha trvá 2160 rokov. Je to doba, ktorú potrebuje jarný bod, aby prešiel jedným súhvezdím zverokruhu za predpokladu, že súhvezdia sú rovnako dlhé (každé 30°).

Zostáva ešte otázka, či dáta pre jednotlivé kultúrne epochy, zmienené Rudolfom Steinerom, súhlasia s dátami dôb zverokruhu, ktoré vychádzajú z toho, že vzťah precesie jarného bodu sleduje súhvezdia siderického zverokruhu. Odpoveď znie áno za predpokladu, že zohľadníme rozdiel dôb zverokruhu a kultúrnych epôch. Toto oneskorenie času medzi začiatkom veku zverokruhu a začiatkom príslušnej kultúrnej epochy, obnáša 1199 rokov.

Za predpokladu, že hviezda Aldebaran stojí pri 15° Býka, je terajšie miesto jarného bodu približne 5° Rýb, zostávajúcich 5° Rýb, ktoré v budúcnosti budú ešte musieť byť absolvované jarným bodom, odpovedá šestine znamenia Rýb. Keď teda jarný bod potrebuje 2160 rokov, aby prešiel celým znamením, potom potrebuje 360 rokov, aby absolvoval jednu šestinu jedného znamenia. To znamená, že jarný bod, počítané od súčasnosti, približne za 360 rokov príde k 0° Rýb = 30° Vodnára. Presný dátum vstupu jarného bodu do Vodnára je v r. 2375 po Kr. To znamená, že súčasný vek Rýb začal v r. 215 po Kr., a vzhľadom k tomu, že obnáša 2160 rokov, bude trvať do r. 2375.

Jednotlivé veky určené spätným pohybom jarného bodu skrze súhvezdia zverokruhu

Rak                    8426 - 6266                                7227 - praindická
Blíženci              6266 - 4106                                5067 - praperzská
Býk                    4106 - 1946 pr. Kr.                      2907 - egyptská
Baran      pr. Kr. 1946 - 215 po Kr.       + 1199      747 - grécko-rímska
Ryby          po Kr. 215 - 2375                                1413 - anglosaská
Vodnár               2375 - 4535                                3573 - slovanská

Podľa terminológie Rudolfa Steinera je kultúrna epocha odpovedajúca Baranovi, ktorá začala 747 pr. Kr. a trvala 2160 rokov, grécko - latinská epocha. Tu je dôležité pripomenúť, že kultúrna epocha Barana (747 pr. Kr. - 1414 po Kr.) začala 1199 rokov po začiatku veku zverokruhu Barana (v r. 1946 pr. Kr.). To znamená, že nový spirituálny impulz začínajúci v r. 1946 pr. Kr. potreboval 1199 rokov, aby sa stal kultúrnym impulzom. Behom tejto doby 1199 rokov je znesený dolu spirituálny vplyv spojený s novou dobou zverokruhu a premenený v kultúrny impulz.

Táto premena spirituálneho impulzu a jeho znesenie dolu zo súhvezdia siderického zverokruhu s cieľom stať sa kultúrnym impulzom je aktivitou Duchov času. Na tomto pozadí sa ukazuje zhoda medzi definíciou siderického zverokruhu s dvanástimi tridsaťstupňovými súhvezdiami Babylončanmi a datovaním kultúrnych epôch Steinerom.