Človek

Bytosti súhvezdí zverokruhu
Siderický zverokruh a kultúrne epochy
Rôzny popis Panny/Váh Babylončanmi a Ptolemaiom

Bytosti súhvezdí zverokruhu

Babylončania si boli vedomí toho, že súhvezdia predstavujú vonkajší aspekt duchovných bytostí. Tieto duchovné bytosti Rudolf Steiner nazýva Sefafovia, Cherubovia a Tróny.

"A teraz si pomyslite, že chcete označiť smer, v ktorom sa nachádzajú Tróny, Cherubovia a Serafovia. Tu nie je jeden ako druhý, ale sa jeden od druhého veľmi odlišujú. Keď o nich hovoríme, poukazujeme vlastne na rôzne bytosti, lebo sú to individuálne samostatné bytosti. Ak chceme poukázať na tých správnych Trónov, Cherubov, Serafov, označujeme ich určitou konšteláciou hviezd. To je teda jeden znak. A tu sa teraz povie: tu v tomto smere ležia Tróny, Cherubovia, Serafovia, ktorých nazývame Blíženci, v inom prípade, ktorých nazývame Levom atď. Chápeme ich spočiatku ako nejaké značky pre udanie smeru, kde sa dotyčné bytosti nachádzajú. Vlastné konštelácie hviezd teda najskôr chápeme ako určité značky. Keď hovoríme o zverokruhu, musíme si ujasniť, že máme do činenia s duchovnými bytosťami."

Súhvezdia zverokruhu ako skupiny hviezd predstavujú podľa tohto popisu fyzický prejav duchovných bytostí, ktoré nazývame Trónmi, Cherubmi, Serafmi.

V Zjavení Jána 4,6-7 je písané:

"a uprostred okolo trónu štyri živé bytosti plné očí spredu i zozadu. Prvá podobná levovi, druhá býkovi, tretia mala tvár človeka, štvrtá bola podobná letiacemu orlovi."

Táto Jánova vízia živých bytostí je skoro identická s víziou cheruba Ezechielom, ktorá je písaná v Ez 10, 14-15.

"A každý mal štyri tváre, jedna tvár bola tvár cheruba, druhá tvár bola tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla."

Tiež na iných miestach hovorí Ezechiel o živých bytostiach - Ez 1, 5 - Ez 1, 10. Steiner poukazuje na to, že nejde o štyri, ale vlastne o dvanásť duchovných bytostí, ktoré tvoria kruh živých bytostí.

"Teraz vás môže napadnúť, že sú tu vpísané len štyri mená zverokruhu. To sú práve len štyri hlavné výrazy pre cherubov, lebo v podstate vzaté má každá taká postava cheruba vľavo a vpravo akýsi druh potomka alebo sprievodcu. Keď si predstavíte, že každá zo štyroch postáv cherubov je vybavená dvomi sprievodcami, potom máte dvanásť síl a mocností v okruhu Slnka. Ako je to s obvyklými menami zverokruhu? Začíname obvykle vypočítavať: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy. Orol sa z úplne určitých dôvodov neskôr premenoval na Škorpióna. A potom dvaja sprievodcovia Strelec a Kozorožec. Človek sa menoval z určitých dôvodov, ktoré ešte poznáme, vodný človek alebo Vodnár. A potom Ryby."