Ďalšie témy

Štyri stupne duchovno-duševných zážitkov a ich karmické prepojenie
Prvé štádium
Druhé štádium
Tretie štádium
Štvrté štádium

Tretie štádium

Pozoruhodný je prežitok tretieho štádia, ktoré tieto osobnosti popisujú s výraznou farebnosťou. Rozprávajú o tom, ako s príchodom svojho zážitku prešli niečím nesmierne bolestným. Keby sme ich mohli pozorovať počas tohto zážitku, videli by sme, že zážitok bolesti sprevádzajú stonaním apod.

Bolesť prežívajú rovnakým spôsobom, akým sa prežívajú bolesti, ktoré majú svoj pôvod vo fyzickom a éterickom tele. Zvláštne však je, že tieto osobnosti nakoniec dospejú tak ďaleko, že po bolesti dychtia a považujú ju za niečo, čo chcú mať, pretože považujú za prirodzené, že zážitku možno správnym spôsobom dosiahnuť prežitím bolesti.