Ďalšie témy

Konflikty medzi národmi

V dôsledku všeobecných pomerov sveta je dnes ľudstvo rozlíšené do skupín. A vojny nás privádzajú bolestnejšie k vedomiu, že toto skupinové rozlíšenie je prítomné vysokou mierou. Pritom sa toto skupinové rozlíšenie mnohokrát zmiešava s inými pomermi a skutočnosťami, aby sa mysli ľudí sťažilo pochopenie toho, prečo sa v ľudstve môžu vyskytovať tak bolestné rozpory. V dôsledku toho, o čo sa tu jedná, nutne vznikajú v ľudskom spolužití konflikty a tieto konflikty musíme chápať ako nutnosť. Domnienka, že sa tieto konflikty dajú posudzovať podľa rovnakých pojmov, ktoré platia medzi jednotlivými ľuďmi, vedie k najväčším omylom a veľký omyl spočíva v tom, ak sa o konfliktoch medzi národmi hovorí tak, akoby išlo o ľudské konflikty, o konflikty medzi ľudskými jedincami. Pojmy ako právo a sloboda sú použiteľné na jednotlivé ľudské individuality, uvádzať ich však ako programové body pre národy znamená nič nevedieť o zvláštnostiach toho, čo je spojené s národnosťou, a vôbec nemať vôľu sa týmito zvláštnosťami národností zaoberať.

Pre toho, kto do týchto vecí nahliada a vďaka duchovnému poznaniu je schopný vidieť prirodzené nutnosti, je táto viera, rovnaká ako viera, ktorú by mal žralok, keby povedal: Uzavriem dohodu s malými rybami, ktoré inak požierajú ! Požierať malé ryby je neľudské, nehumánne, skoncujem s tým! - podpísali by si tým rozsudok smrti, lebo vo svete je to skrátka zariadené tak, že žralok požiera malé ryby! Musíme si získať ozajstný cit pre to, že svetu nemôžeme porozumieť, ak nevidíme reálne nutné konflikty, ktoré vedú k tragičnosti vo svete. A zároveň ak sa niekto domnieva, žeby vo fyzickom svete mohlo existovať čosi ako raj, znamená to neporozumenie osobitosti fyzického sveta. Raj nie je na zemi. U tých, ktorí chcú buď ako utópiu realizovať vo fyzickom svete nový Jeruzalem, alebo ako sociálni demokrati dosiahnuť nejakého iného všeobecne uspokojivého stavu, musí nutne panovať neporozumenie. Je hlbokým zákonom, že ak žije človek tu vo fyzickom svete, k uspokojivému poňatiu skutočnosti môže dospieť len vtedy, ak si je vedomý, že existujú vyššie svety a že je svojou dušou s vyššími svetmi spojený. Len keď vieme, že sme občanmi vyšších svetov, je možné uspokojenie. Preto by tiež s vymazaním duchovného vedomia ľudstva nutne nastala doba, kedy by ľudstvo už nedokázalo pochopiť, prečo je tu na svete toľko nešťastia, toľko konfliktov. Tieto konflikty možno vyriešiť len vtedy, ak vnímame, že žijeme nielen vo fyzickom, ale aj v duchovnom svete. Potom začneme chápať: Rovnako ako človek nemôže byť stále mladý, ale musí aj starnúť, musí byť tiež odstraňované to, čo bolo vybudované, zároveň so vznikaním tu musia byť aj konflikty a zánik. Ak tomu rozumieme, potom rozumieme aj tomu, že aj medzi skupinami ľudí musí dochádzať ku konfliktom. Tieto konflikty sú tragikou vo svetovom dianí a ako tragické ich musíme chápať.