Ďalšie témy

Štyri stupne duchovno-duševných zážitkov a ich karmické prepojenie

Na nich môžeme vidieť znaky prechodu od zdravia k chorobe. Objasňujú jav, ktorý sa nachádza medzi istými patologickými cestami, vnesenými do ľudského vývoja, a jedným spôsobom prirodzeného zasvätenia ako vývojovým prúdom, tento jav nachádzajúci sa uprostred medzi patologickými prúdmi ľudskej povahy a prúdom zasvätenia je zároveň spriaznený ako s jedným, tak s druhým prúdom.