Ďalšie témy

Neprežitá karma

Karmu nemožno odstrániť! Musí sa vyžiť v ďalšej inkarnácii. Človek sa karme nemôže vyhnúť, sotva snáď v najvzácnejších prípadoch a v tých sa karma musí transformovať. V niektorej inkarnácii sa duša môže vzoprieť proti plnému vyžitiu karmy. Môže to byť v prípade, keď muž spácha smovraždu kvôli tomu, že žena jeho lásku neopätuje, takže odíde z fyzickej úrovne a karma sa nenaplní tak, ako sa mala naplniť. Ale toto „mala“ u spomínanej karmy je vpísané do ľudskej prirodzenosti. Karma sa mala prežiť práve týmto spôsobom, ale tým, že svoju karmu v určitej inkarnácii nespoznávame, že sa proti nej vzoprieme, ju môžeme presunúť na neskoršiu inkarnáciu. A tak zo života tejto dvojice, je vymazané to, čo by boli mohli spolu prežívať, keby svoju karmu plne vyžili. Je to vymazané z behu fyzických udalostí života.

Ale odkiaľ to vymazať nejde, kde sa to vymazať nedá, je spektrum smrti, v ktorom to zostáva ako vôľa, ako chcenie. A túto vôľu nevyžitej karmy potom po smrti takého človeka nasleduje spektrum smrti. Keď teda táto žena hľadá odpočinok, pristupuje k nej spektrum smrti muža, ktorého odmietla, pretože v ňom ešte žije vôľa, ktorá mala vyvolať ich spojenie. Spektrum smrti vykonáva to, čo sa malo stať, ale nevykonalo sa. V spektre smrti je obsiahnutá ešte nevyžitá karma a s človekom po smrti nastane v éterickom svete to, čo je akoby obrazným priebehom nevyžitej karmy. Máme čo robiť s dvoma procesmi.

Keď zomrie človek s nevyžitou karmou, zostáva mu samozrejme povinnosť, aby nevyžitú karmu prežil v niektorej nasledujúcej inkarnácii. Spektrum smrti sa súčasne stáva akýmsi prorockým obrazom toho, čo sa raz musí odohrať, čo sa malo odohrať, ale ešte sa neodohralo, čo malo v živote nastať, ale nenastalo. V spektre smrti sa teda môže prežiť obraz dejov, ktoré sa mohli stať životnými dejmi. To je veľmi dôležitá ezoterná súvislosť. Ľudská individualita, teda ja a astrálne telo, prechádza skoro bezprostredne po smrti k istému druhu kozmického bytia a niekoľko dní je v spojitosti so spektrom smrti, teda s éterickým telom, takže nevyžitá karmická vôľa ľudskej individuality je z kozmu činná do spektra smrti. To, čo získalo svoju zvláštnu podstatu zo spojitosti s fyzickým človekom tým, že to bolo uzavreté vo fyzickom tele a mohlo tak na seba vziať podobu fyzického človeka, sa po niekoľkých dňoch uvoľní od toho, čo patrí sféram kozmu.