Ďalšie témy

Aká je karmická súvislosť u detí, ktoré sa narodia mŕtve?

V jednotlivých prípadoch, ktoré boli okultne prebádané, sa síce astrálne telo spojilo s fyzickým telom, potom sa ale zase stiahlo späť, takže fyzické telo prišlo na svet mŕtve. Prečo sa ale astrálne telo stiahne späť? Isté články vyššej ľudskej prirodzenosti majú spojitosť s istými fyzickými orgánmi.

Fyzické orgány musia byť v poriadku, ak sa majú s nich usídliť vyššie telá. Fyzické telo je vo svojej forme utvárané čisto na základe fyzickej dedičnosti. Zloženie štiav však môže byť nesprávne, aj keď rodičia sa k sebe inak duchovne i duševne dobre hodia. V takom prípade nevznikne správne fyzické telo, ľudský zárodok dostane fyzické telo, v ktorom si vyššie telá nemôžu zriadiť svoje sídlo. Éterické telo sa spojí s fyzickým telom a potom sa má fyzického tela zmocniť astrálne telo. Nenájde však spôsobilý nástroj, k dispozícii nemá správny organizmus, a musí sa zase stiahnuť späť. Zostane tu fyzické telo, ktoré sa potom narodí mŕtve. Narodenie mŕtveho dieťaťa je teda zapríčinené fyzicky zlou zmesou štiav, ktorá neposkytne spôsobilý nástroj pre duchovno-duševný ľudský zárodok. Fyzické telo prospieva len vtedy, ak môžu v ňom prebývať vyššie bytostné články.