Ďalšie témy

Bolesť a utrpenie ako karmická príčina krásy a múdrosti

Krása fyzického tela je veľakrát - nie vždy, ale veľmi často - dôsledkom prežitého utrpenia v minulom živote. Utrpenie v minulom živote - či už fyzické, alebo i duševné - sa stáva krásou v budúcom živote, krásou vonkajšieho, fyzického tela. Je súvislosť medzi utrpením a krásou. Krása býva veľakrát vykúpená utrpením a chorobami.

Tiež múdrosť býva veľakrát vykúpená bolesťou.