Ďalšie témy

Je treba, aby umierali aj mladí

Keby všetci ľudia zostarli, keby nikto nezomrel mladý, nedochádzalo by vo vývoji ľudstva k duševnej diferenciácii, ktorú si prinášame so sebou, keď z duchovnej domoviny vstupujeme do inkarnácie. Nedochádzalo by k tomu, že by ľudia mali vlohy, že by boli vybavení duchovným nadaním. Ľudia by vstupovali do sveta, všetci skoro rovnakí, nediferencovaní, a rôznili by sa len v dôsledku toho, že by sa vo fyzickom svete dostávali do rôznych pomerov a učili by sa rôzne veci, vo všetkých pomeroch by sa však správali skoro rovnako. Karma by ich prostredníctvom fyzických dedičných znakov uvádzala do toho, čo by pre nich bolo zvlášť vhodné. Čo sa ostatného týka, chýbalo by vo svete práve to, čo máme ako založenie k osobitnej duševnosti. Diferencované vnútro človeka by tu nebolo.

Ako nič na svete nespočíva iba na jednostrannosti, ale musí spočívať na rovnováhe, musí tiež ľudský život spočívať na tom, aby človek mohol na jednej strane do svojho fyzického organizmu rozlievať to, čo sa pri mladnutí éterického tela zhromažďuje v podobe múdrosti pre ďalší fyzický život, na druhej strane sú nutné vôľové impulzy ľudí, ktorí zomreli mladí. Deti, ktoré zomrú veľmi skoro, zanechávajú svoje éterické telo nepoužité. Jedno dieťa zomrelo pri stavbe Goetheana a Rudolf Steiner hovoril, že oni teraz žijú v aure tohto éterického tela. Z tohto éterického tela vychádzajú umelecké impulzy, ktoré ich umelecky pri stavbe podnecovali. Toto éterické telo tvorilo auru, do ktorej bola stavba vsadená. Ak človek dokázal vnímať podnety prichádzajúce z tohto éterického tela, mal podporu pre umelecké impulzy, ktoré majú byť v stavbe uplatnené.

Tak je tomu s éterickými telami tých, ktorí zomreli mladí, vracajú sa a nie sú doposiaľ natoľko zmladnutý, že by bol oslabený ich vôľový prvok, ale do duchovného sveta s nimi vstupuje vôla, tvorivá sila lásky. A musí prebiehať ustavičné vzájomné pôsobenie medzi úplne zmladnutými éterickými telami a éterickými telami zmladnutými menej. V duchovnom svete prebieha neustála vzájomná podpora medzi tým, čo sa sem dostáva zo Zeme v éterických telách veľmi starých ľudí a v éterických telách mladých ľudí, alebo samozrejme aj v telách tých, ktorí sa nachádzajú medzi tým. Ak zomrú úplne malé deti, sú ich éterické telá starecké, ale s veľkou vôľou. Takéto éterické telá môžu veľkou silou pôsobiť práve na tie éterické telá, ktoré prešli dlhým životom, ktoré pochádzajú od fyzicky zostarnutých ľudí.