Ďalšie témy

Existuje náhoda?

Spoločne prežitá udalosť, ktorá sa stane viac ľuďom vo fyzickom svete, môže znamenať pre každého z nich vo vyšších svetoch niečo úplne odlišného. Samozrejme, že nemožno vylúčiť ani opak, kedy spoločne prežívané pozemské udalosti majú vplyv na spoločné karmické spojenie. Len ten, kto dokáže jasne vidieť vo vyšších svetoch, môže konkrétne povedať, o čo sa jedná. Ak sa karmické spojenie piatich stovák ľudí prejaví tak, že títo ľudia zahynú pri požiare divadla, potom sú okrem iných možné nasledovné prípady:

Po prvé: Nie je nevyhnutné, aby karma jedného jediného z piatich stovák ľudí bola spojená s karmou niektorého z ostatných, ktorí zahynuli. Spoločné nešťastie má rovnaký vzťah ku karme jednotlivcov, ako napr. tieňový obraz paťdesiatich osôb na stenách k myšlienkam a citom týchto osôb. Pred hodinou možno týchto päťdesiat osôb nemalo nič spoločné, za hodinu možno nič spoločné mať nebudú. To, čo sa pri svojom stretnutí v spoločnom priestore prejaví, bude mať pre každého svoj zvláštny následok. Ich stretnutie sa prejaví v uvedenom spoločnom tieňovom obraze. Kto by však chcel z tohto tieňového obrazu zistiť, že tieto osoby majú niečo spoločné, veľmi by sa mýlil.

Po druhé: Je možné, že spoločný zážitok týchto piatich stovák ľudí nemá nič spoločné s karmickou minulosťou, ale práve týmto spoločným zážitkom pripravuje niečo, čo ich v budúcnosti karmicky spojí dohromady. Treba týchto päťsto ľudí uvedie v ďalekej budúcnosti v život nejakú spoločnú aktivitu a týmto nešťastím boli pre vyššie svety spojení dohromady. Duchovnému bádateľovi je dobre známe, že napríklad spolky, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú, vďačia za svoj pôvod okolnosti, že ľudia, ktorí sa v nich spájajú, zažili v minulosti spoločné nešťastie.

Po tretie: Takýto prípad môže byť následkom predchádzajúcich spoločných previnení osôb, ktoré tu prichádzajú do úvahy. Pri tom však existuje ešte mnoho iných možností. Hovoriť o náhode vo fyzickom svete nie je neoprávnené. A ako platí veta "Náhoda neexistuje", ak vezmeme do úvahy všetky svety, tak neoprávnené by bolo vynechať slovo "náhoda", ak je reč len o príčinnej súvislosti veci vo fyzickom svete. Náhoda vo fyzickom svete nastáva tým, že v tomto svete sa veci odohrávajú v zmyslovom priestore. Pokiaľ sa veci podieľajú na tomto priestore, musia sa riadiť zákonmi tohto priestoru. V tomto priestore sa však môžu navonok stretnúť veci, ktoré spolu vnútorne nemajú najskôr nič spoločné. Tak ako moja tvár v skutočnosti nie je deformovaná len preto, že sa v nerovnom zrkadle javí deformovaná, nemusia ani príčiny pádu strešnej škridle, ktorá mi spôsobí zranenie, keď idem práve okolo, mať nič spoločné s mojou karmou, ktorá pochádza z mojej minulosti.

Chyba, ktorej sa mnohí ľudia dopúšťajú, spočíva v tom, že si karmické súvislosti predstavujú príliš jednoducho. Například se domnievajú: Ak tomuto človeku strešná škridľa spôsobila zranenie, musel si to karmicky zaslúžiť. To však nie je nevyhnutné. V živote každého človeka neustále dochádza k udalostiam, ktoré nesúvisia s jeho zásluhou alebo vinou v minulosti. Takéto udalosti bývajú karmicky vyrovnané v budúcnosti. Čo sa mi dnes stane bez môjho zavinenia, za to budem v budúcnosti odškodnený. Jedna vec je správná: Nič nezostáva bez karmického vyrovnania. Či je však nejaký zážitok človeka následkom jeho karmickej minulosti alebo príčinou jeho karmickej budúcnosti, treba najskôr zistiť v danom prípade. A to sa nemôže rozhodnúť bežným rozumom, ale len okultnou skúsenosťou a pozorovaním.