Človek

Hviezdy a rastliny

Rastlinný svet nie je na Zemi, ale je vonku v kozme, je mocný, vznešený a veľký. A to, čo vidíme vo dne dole ako farebnú rastlinnú pokrývku, to je zrkadlový obraz sveta hore. Kozmos sa zrkadlí na Zemi. Zem je vo svojom povrchu zrkadlom. Keď sa pozrieme do zrkadla, vieme, že to je len náš zrkadlový obraz. Stojíme pred ním a zrkadlíme sa takí, akí sme vo svojej vonkajšej forme. Nebo sa na Zemi nezrkadlí úplne adekvátnym spôsobom, ale tak, že zažiari v rastlinných farbách, v žltej, zelenej, modrej, červenej, bielej. To je zrkadlový obraz neba, slabučký, tieňový obraz neba. A tak sme spoznali nový svet. Tam hore sú rastliny ľuďmi, bytosťami so sebavedomím. A k obvyklému fyzickému svetu a k astrálnemu svetu pristupuje ešte tretí svet, vlastný duchovný svet. Hviezdy sú ako kozmické perličky rosy z tohto sveta. Rastliny sú zrkadlovým obrazom tohto sveta. Tu nie sú všetkým, čo sú, ba dokonca v tom, ako sa pre nás objavujú tu na Zemi, nie sú ani bytosti, sú obyčajným zrkadlovým obrazom voči nekonečne rozmanitej a bohatej, intenzívnej realite, ktorá je tam hore vo vlastnom duchovnom svete a z ktorej žiaria jednotlivé hviezdy ako kozmické perličky rosy. V tomto treťom svete máme vlastný duchovný svet a všetka tá nádherná rastlinnosť iba zrkadlí tento svet.

To, čo ako ľudia v sebe nosíme, aj to je u rastlín ako ich vlastná bytosť, tam hore. My prinášame sem dole do zrkadlového života Zeme to, čo rastliny nechávajú hore. Rastliny zostávajú hore v duchovnej zemi a na Zem posielajú svoje zrkadlové obrazy. Zem im potom tieto zrkadlové obrazy vypĺňa pozemskou hmotou. My ľudia vnášame svoju duševnosť, ktorá tiež patrí k tomuto svetu, sem do tohto zrkadlového sveta, nie sme obyčajné zrkadlové obrazy, ale sme na Zemi i duševnými realitami. Žijeme na Zemi predovšetkým v troch svetoch: vo svete fyzickom, vo svete, v ktorom zvieratá so svojím sebavedomím nežijú. Ako ľudia však zároveň žijeme v druhom svete, v ktorom žijú zvieratá so svojím sebavedomím, v astrálnom svete. Tento svet si však nosíme so sebou vo fyzickom svete. A žijeme tiež ešte v treťom svete, vo svete, v ktorom žije pravda rastlinnej bytosti, v duchovnom svete. Rastliny však zosielajú na Zem iba svoje zrkadlové obrazy, zatiaľ čo my svoje duševné reality. Môžeme povedať: Bytosť, ktorá má tu na Zemi telo, dušu a ducha, ktorá žije telom, dušou a duchom vo fyzickom svete, to je človek. Bytosť, ktorá má na Zemi telo a dušu, avšak ducha má v susednom druhom svete a je tým menej skutočná vo fyzickom svete, to je zviera. Bytosť, ktorá má vo fyzickom svete len svoje telo, v druhom svete svoju dušu a v ďalšom, treťom svete svojho ducha, takže telo je už len zrkadlovým obrazom ducha, avšak vyplneným pozemskou hmotou, to je rastlina.