Poznanie

Mlhavá mystika

Obvyklý mystik sa hrúži do svojho vnútra. Vtedy sa vynorí pocitová kaša, v ktorej je všetko zmiešané dohromady - Boh a svet a anjeli a diabli sú u obvyklého mystika pomiešané dohromady. Nanajvýš sa môžu objaviť všeobecné sny, ktoré sa nedajú označiť, či pochádzajú zo sféry pohlavia alebo zo sféry hlavy. Zvyčajne bývajú tieto zážitky premiešané, zmiešané ako kaša. To je nejasná, hmlistá mystika, ktorá sen nevyjasní, ale naopak ho prestúpi veľkým chaosom, ktorý je potom zrozumiteľný len zasvätencovi.

Takým výsledkom, aké sú popisované, výsledkom, ktoré sú tak veľkolepé, poetické ako výsledky Kataríny Sienskej a pod., môže porozumieť len zasvätenec, len on vie, čo sa tu vlastne deje. Keď vyvádzaš svoje zasvätenie s plným vedomím, ktoré je tak jasné a priezračné ako tvoje vedomie, keď rátaš alebo sa venuješ geometrii, ak vstupuješ do týchto vecí s celou jasnosťou svojho vedomia, potom nájdeš pravú cestu.