Ďalšie témy

Stretnutie s éterickým Kristom

Meditácia, ktorá môže slúžiť pri stretnutí s éterickým Kristom vďaka vedomej premene vnútorných síl pamäte:

"Na prapočiatku je spomienka
a spomienka žije ďalej
a božská je táto spomienka.
A spomienka je život
a tento život je Ja človeka,
ktoré v človeku samom prúdi.
Nie on sám, ale Kristus v ňom.
Keď si človek spomína na božský život,
je v jeho spomienke Kristus
a ako žiariaci život spomienky
bude Kristus svietiť
v každej dobe do temnoty.