Človek

Človek sníva po celý deň
Bdelé snívanie
V snoch nie sú dôležité obrazy
Zmätené sny

Zmätené sny

Prečo sú snové obrazy tak málo s životom v súlade? Pretože ja a astrálne telo sa snažia ponárať do fyzického a éterického tela, a nedokážu to dobre. Tento nesúhlas toho, čo ja nedokáže, a čo by malo dokázať podľa múdrosti fyzického a éterického tela, tento nesúhlas, to sa vyjadruje v zmätenosti snov pri prebudení. Pri prebudení máme snový obraz toho, ako ja skúša uviesť to, čím nie je, v súzvuk s fyzickým a éterickým telom. A až svojou vôľou potlačí vedomie a ponorí sa do podvedomej oblasti, keď sa teda nespolieha na svoju vlastnú múdrosť, potom vstupuje do fyzického tela, bez toho, aby pritom vystupovali zmätené predstavy.

Keby sa ja pri prebudení plne vedome ponorilo do fyzického tela, alebo polovedome ako v sne, tak by z celého fyzického tela človeka vystúpili najhroznejšie sny. Len to, že sa v pravej chvíli ponoríme do nevedomého chcenia, tlmí ľahko prchavé obrazové sny, a umožňuje nám ponoriť sa zase ako správne ja a správne astrálne telo do oblasti nevedomého chcenia.

Každý sen môže človeku ukázať, aká je disharmónia v prítomnom živote medzi ja a astrálnym telom vzhľadom k tomu, čo si v prítomnom živote osvojil, a medzi plne vyvinutým fyzickým a éterickým telom.