Človek

Človek sníva po celý deň
Bdelé snívanie
V snoch nie sú dôležité obrazy
Zmätené sny

Človek sníva po celý deň

Duchovné bádanie ukazuje ako veľmi zaujímavý výsledok, že človek nesníva len vtedy, keď sa domnieva, že sníva, ale že sníva po celý deň. Duša je stále plná snov, len si ich človek zatiaľ nevšíma, pretože denné vedomie je oproti snovému vedomiu silnejšie. Tak ako pôsobenie silnejšieho svetla zháša slabšie svetlo, zháša denné vedomie to, čo sa práve počas denného života neustále odohráva ako snový zážitok a čo je na dne duše vždy prítomné.

Človek sníva neustále, len si toho nie je vždy vedomý. Z množstva snových zážitkov, zo snov, ktoré zostávajú nevedomými a ktoré predstavujú nekonečne veľa oproti prežitkom denného vedomia, sa pozdvihujú sny vstupujúce človeku do vedomia, akoby sa z rozľahlého jazera pozdvihla jednotlivá vodná kvapka. Avšak toto snívanie, ktoré zostáva nevedomým, je duchovným prežívaním duše. Na dne duše sa teda dejú určité veci, určité zážitky. Odohrávajú sa duševné zážitky, uložené hlboko v nevedomých oblastiach, podobne ako sa v tele odohrávajú chemické pochody, spočívajúce v nevedomí.