Poznanie

Myšlienky väčšie ako činy a myšlienky, ktoré nestačia činom

Vo svojej bytosti máme ničivé sily na fyzickej úrovni, a máme v sebe aj sily oživujúce. Pôsobenie týchto síl možno v živote veľmi dobre pozorovať. Tak napr. chodia životom ľudia, ktorí sú frfloši s pochmúrnym temperamentom, nevedia si rady s vlastným duševným životom, a tento vlastný duševný život pôsobí zase späť na ich fyzický organizmus. Stali sa z nich bojazlivé povahy, a možno pozorovať, ako strach, ak je v živote trvalý, podkopáva zdravie organizmu aj fyzicky. Existujú ľudia, ktorí sú v neskoršom veku melancholickí, nevychádzajú ani sami so sebou a sú najrozmanitejším spôsobom nevyrovnanými povahami. Keby sme pátrali po príčinách, zistili by sme, že takíto ľudia mali málo príležitosti v skorších fázach svojho fyzického bytia prerobiť to, čo sa dá nazvať idealistickým presahovaním myšlienok za činy človeka, kedy myšlienky sú väčšie než činy. Takých vecí si v obyčajnom živote nevšímame. Avšak účinky sa určite dostavia! Účinky sú tu, a veľa ľudí ich cíti veľmi silno, cítia ich ako celú svoju životnú náladu, a cítia ich aj vo svojom telesnom rozpoložení. Astrálne telo možno popierať, avšak dôsledky popierať nemožno; dôsledky prežívame. A keď sa v živote prejaví to, čo bolo teraz opísané, potom by ľudia mali uznať, že nie je tak pochabé, keď sa o takých veciach hovorí ako o dôkazoch toho, že nadzmyslové dianie môže síce pozorovať iba jasnovidec, že ale prejavy jasnozrivo pozorovaných skutočností v živote sú viditeľné všade!

Naproti tomu sú takí, ktorí so svojimi myšlienkami zostávajú za svojimi zážitkami pozadu, a to zanecháva také dojmy, ktoré sa v neskoršom živote prejavujú ako odvaha, istota v živote, ako vyrovnanosť. To potom pokračuje až do vnútra fyzického organizmu, a súvislosti pozorujeme až vtedy, ak sa pozeráme na život po dlhú dobu - ak prihliadame nielen ku krátkym životným úsekom. Veď to práve je chybou mnohých vedeckých pojednaní, že sa zakaždým podľa toho, čo sa stane počas nasledujúcich piatich rokov, hneď určuje účinok toho či onoho; zatiaľ čo účinky mnohých vecí sa často prejavujú až po desaťročiach.

Existujú teda ľudia, ktorí vykonávajú činy inštinktívne, a takí, ktorí vykonávajú činy idealistické; ale u každého človeka je život rozdelený v tom zmysle, že časť svojich činov vykonáva tak, že myšlienky nestačia činom, a časť tak, že myšlienky a ideály majú väčší obsah než činy. Máme teda v sebe jeden druh síl, ktoré vedú náš život smerom dole; pracujú na tom, aby náš fyzický organizmus skrze vnútorné dôvody postupne dozrieval v ústrety smrti. A máme v sebe iné sily, ktoré nášmu astrálnemu telu dodávajú sily oživujúce. Sily, ktoré v našom astrálnom a éterickom tele neustále žiaria ako nové svetlo. Zotrvávajú v našom éterickom tele ako sily oživujúce. Keď potom po smrti opustíme svoju duchovnou časťou svoje schránky, potom máme - v prvých dňoch po smrti - ešte pri sebe éterické telo a skrze neho spätný pohľad na celý náš život. A to najlepšie, čo nám teraz zostáva ako niečo vnútorne utvárajúce, to sú práve spomínané oživujúce sily, pochádzajúce odtiaľ, že naše idey presahovali mieru našich činov. To je niečo, čo dodatočne pôsobí za smrť tak, že to chová ďalšie oživujúce sily - dokonca pre budúcu inkarnáciu.

Čo si sami takto vštepujeme ako oživujúce sily, to zostáva v éterickom tele a to je trvalá sila mladosti. A aj keď svoj život tým nepredĺžime, napriek tomu môžeme svoj život utvárať tak, že zostáva dlhšie mladistvý tým, že mnoho činov konáme tak, že naše myšlienky presahujú mieru činov. Ak sa pýta človek, čím môže získať také ideály, ktoré najlepšie presahujú naše činy, potom môžeme povedať: Je to možné, keď sa začne zaoberať duchovnou vedou, ktorá nás privádza do nadzmyslových svetov. Keď napr. počujeme o vývoji človeka ako o tom hovorí duchovná veda, potom takéto oznámenia prebúdzajú sily v článkoch našej bytosti, a tým sa nám dostáva práve v našej dobe najkonkrétnejšieho, najistejšieho idealizmu. Ak sa niekto pýta: K čomu slúži duchovná veda najmä (vedľa všetkého ostatného), potom môžeme povedať: Vlieva mladistvé, oplodňujúce sily do nášho astrálneho a éterického tela.