Poznanie

Účinky láskyplných a nenávistných myšlienok

Veľa ľudí si myslí, že si človek môže myslieť, čo chce, bez toho, aby to ublížilo niekomu vo vonkajšom svete. Materialista sa domnieva, že človeku, po ktorom hodí kameňom, spôsobí bolesť, naproti tomu si myslí, že nenávistná myšlienka, ktorú chová voči svojmu blížnemu, neublíží. V skutočnosti z nenávistných myšlienok vychádzajú oveľa silnejšie účinky, než aké môžem spôsobiť, ak hodím po niekom kameňom.

Všetko, čo človek myslí a cíti, má svoje účinky v astrálnom svete a jasnozrivý človek môže veľmi presne sledovať, ako napríklad pôsobí milosrdná myšlienka smerujúca k druhému človeku a ako celkom inak pôsobí myšlienka hnevu. Keď vyšlete láskyplnú myšlienku, vidí jasnozrivý človek, ako sa vytvorí svetlá forma, ktorá má podobu kvetného kalicha, ktorá obklopuje človeka s ohľadom na jeho éterické a astrálne telo a prispieva k jeho oživeniu, k jeho blaženosti. Naproti tomu nenávistná myšlienka sa do éterického a astrálneho tela zavŕtava ako zraňujúci šíp.