Poznanie

Sympatia a antipatia

Neobjektívne úsudky

K neobjektívnym úsudkom dospieva človek kvôli sympatii a antipatii.

Keby neexistovala sympatia a antipatia, k neobjektívnemu úsudku by sme nedospeli.

K narušeniu objektivity úsudku sú teda nutné sympatie a antipatie.

Ale nemožno kvôli tomu povedať, že sú zlé. Žeby sme ich mali zo svojho života vylúčiť.