Poznanie

Myšlienkové obrazy nás k ničomu nemôžu nútiť

Keď sa postavíte pred zrkadlo - zrkadlové obrazy môžu byť akokoľvek zlé, facku vám nikdy nedajú, nikdy vám nedajú skutočnú facku, pretože nemajú žiadnu reálnosť, pretože sú to obrazy. Ak sa chcem k niečomu rozhodnúť, môžem sa postarať, aby to zrkadlový obraz urobil po mne, obraz sám sa však k ničomu rozhodnúť nemôže. V epoche, kedy nám intelektualita iba vkladá do hlavy myšlienky, vzniká sloboda, lebo myšlienky nemôžu nútiť. Keď necháme svoje morálne impulzy byť čisto len myšlienkami, ako to Rudolf Steiner vyložil vo svojej Filozofii slobody, potom v našej epoche môžeme dosiahnuť slobody. A tak musela nastať doba intelektualizmu.

V podstate je preč doba, kedy ľudia smeli rozvíjať obyčajnú intelektualitu, obyčajné obrazné myslenie. To s 19. storočím pominulo. A ak teraz ľudia ďalej rozvíjajú tieto obyčajné obrazné myšlienky, myšlienky prepadajú ahrimanským mocnostiam, ktoré tak nachádzajú prístup k človeku, a človek zasa stráca svoju slobodu, o ktorú ho ahrimanské mocnosti pripravia. Pred týmto nebezpečenstvom ľudstvo v súčasnosti stojí.

Ľudstvo v súčasnosti stojí pred eventualitou, že buď pochopí spirituálny život, pochopí, že je realita, alebo to poprie. Potom už ale človek nemôže slobodne myslieť, ak to dnes popiera, ale v ľudstvu potom začne myslieť Ahriman, začnú myslieť ahrimanské mocnosti. Celý vývoj ľudstva sa potom bude odohrávať v zostupnej línii. Je teda na najvyššiu mieru nutné, aby dnes čím ďalej viac ľudí chápalo, že sa zase musí vrátiť k spirituálnemu životu. A tento pocit, že je potrebné zase sa vrátiť ku spirituálnemu životu, je tým, čo by dnes v sebe ľudia mali hľadať. Ak nebudú ho hľadať, prepadne ľudstvo Ahrimanovi. Tak vážna je dnes z vyššieho hľadiska situácia pozemských ľudí.