Poznanie

Materialistické myslenie


V budúcnosti vznikne dôležitý materialistický jav, pokiaľ sa ho duchovnej vede nepodarí prekonať.

Pokiaľ človek chápe to, čo jeho zmysly vnímajú, iba rozumom, potom pre jeho zdravie z toho vyplynie niečo iné, než keď v tom, s čím sa stretáva, vidí zmyslový výraz duchovna.

Materialistické myslenie a duchovno-vedecké myslenie majú na ľudské vnútro veľký účinok.

Materialistické myslenie pôsobí pustošivo, duchovno-vedecké napĺňa vnútorne.