Človek

Štvrtá oblasť zaľúbenia a neľúbosti

Pokiaľ duša prebýva v tele, zúčastňuje sa všetkého, čo sa ho týka. Prejavy ľúbosti a neľúbosti sú s ním spojené. Telo spôsobuje v duši príjemné rozpoloženie a pohodu, i neľúbosť a nepríjemné rozpoloženie. Behom fyzického života človek pociťuje svoje telo ako svoju vlastnú bytosť. Zakladá sa na tom to, čo by sa dalo nazvať pocitom vlastnej osobnosti. A čím viac sú ľudia závislí na zmyslovom prežívaní, tým skôr u nich dostáva pocit vlastnej osobnosti tento ráz.

Po smrti človeku chýba telo ako predmet tohto pocitu seba samého. Duša, ktorej tento pocit zostal, sa preto cíti, akoby sa v nej roztvoril prázdny priestor. Napĺňa ju pocit, akoby stratila samu seba. Ten sa udržuje tak dlho, než duša spozná, že skutočný človek nie je totožný so svojou fyzickou podobou. V tejto oblasti sa ničí ilúzia telesného ja. Duša sa učí nepociťovať už telesnosť ako niečo podstatné. Je vyliečená a očistená od lipnutia na telesnosti. Tým premohla, čo ju silno pútalo k fyzickému svetu. Odpútala sa takpovediac od seba a je pripravená sa vliať s vnútornou účasťou do všeobecného duševného sveta.