Človek

Druhá oblasť rovnováhy sympatie a antipatie

Druhý druh dejov v duševnom svete sa vyznačuje tým, že sympatia a antipatia sú v nich v rovnováhe. Pokiaľ je duša po smrti v takom stave, je po nejakú dobu vystavená vplyvom týchto dejov. Stály oddaný záujem o vonkajšie pozlátko života, radosť z meniacich sa zmyslových dojmov podmieňuje tento stav. Ľudia v tomto prípade podliehajú vplyvu každej maličkosti, ktorú im deň priniesol.

Pretože však ich sympatia nevychádza ničomu väčšou mierou v ústrety, tak tieto vplyvy veľmi rýchlo zanikajú. Čokoľvek nenáleží do tejto ničotnej ríše, je týmto osobám nesympatické. Keď duša po smrti prežíva tento stav, a nemá k dispozícii zmyslovo - fyzické veci nutné pre jeho uspokojenie, musí nakoniec sám v sebe pohasnúť. Je prirodzené, že odriekanie, ktoré postihuje dušu pred jeho úplným pohasnutím, je bolestné. Táto bolestná situácia je školou k rozrušeniu ilúzie, v ktorej človek žil behom pozemského života.