Človek

Piata oblasť duševného sveta

Piatym stupňom duševného sveta je oblasť duševného svetla. Sympatia s inými bytosťami v nej už nadobudla vysokej účinnosti. S touto oblasťou sú spriaznení tí, ktorí sa behom fyzického života nevyžívali v uspokojovaní nižších potrieb, ale pokiaľ sa dokázali naozaj radovať zo svojho okolia. Očiste tu podlieha napr. blúznivé nadšenie pre prírodu, ak bolo zafarbené zmyslovo. Je tu ale treba odlíšiť tento druh nadšenia pre prírodu od vyššieho zžívania sa s prírodou, ktoré je duchovné a hľadá ducha zjavujúceho sa vo veciach a dejoch prírody. Tento druh zmyslu pre prírodu rozvíja ducha v človeku a zakladajú v ňom niečo trvalé.

Od tohto zmyslu pre prírodu je treba rozoznávať potešenie z prírody, ktoré má svoj základ v zmysloch. Tu duša sa potrebuje očistiť práve tak ako i od iných náklonností, ktoré sú založené čisto na fyzickej existencii. Mnoho ľudí vidí ideál v inštitúciách starajúcich sa o blaho zmyslového života, v systéme výchovy navodzujú predovšetkým zmyslovú pohodu. O nich sa nedá tvrdiť, že slúžia iba svojím sebeckým pohnútkam. Ale ich duše sú predsa len zamerané na svet zmyslov a musia byť vyliečené silou sympatie vládnucej v piatej oblasti. Duša tu postupne poznáva, že sa jej sympatie musia uberať inými cestami. A tieto cesty nachádza tým, že sa silou sympatie s duševným okolím vylieva do duševného priestoru.

Očisťujú sa tu tiež duše, ktoré od svojich náboženských úkonov požadujú predovšetkým zvýšenie svojej zmyslovej pohody, nech už sa ich túžba upína k pozemskému alebo nebeskému raju. V duševnej ríši nachádzajú tento raj, ale iba preto, aby prehliadli jeho bezcennosť.