Človek

Šiesta oblasť činnej duševnej sily

Tu dochádza k očiste časti duše v ktorej túžba po činnosti nemá sebecký charakter, ale predsa je len motivovaná zmyslovým uspokojením, ktoré jej prinášajú činy. Povahy vyvíjajúce takúto činorodosť budia navonok dojem idealistov, prejavujú sa ako osoby schopné obetí. V hlbšom zmysle im ale predsa len ide o zvýšenie pocitu zmyslovej slasti.

Mnoho umeleckých pováh a takých, ktoré sa oddávajú vedeckej činnosti, pretože sa im to páči, patria do tejto skupiny. Čo ich púta k fyzickému svetu, je domnienka, že umenie a veda tu sú kvôli takémuto potešeniu.