Človek

Tretia oblasť prevládajúcej sympatie

Tu sa človeka v duševnom svete týkajú deje s prevládajúcou sympatiou, deje s prevládajúcim rázom priania.

Ich účinok duše zakúšajú vplyvom všetkého, čo si v nich po smrti ešte udržuje atmosféru umierneného túženia.

I tieto priania postupne odumierajú tým, že nemôžu byť uspokojené.