Poznanie

Pomocou čoho chápeme pojmy?

V niektorom období nášho života získame myšlienku, ideu, pojem. Chápeme niečo, s čím sa stretávame ako s pojmom. Chápeme ho pomocou pojmov, ktoré sme prijali už predtým. Je to zrejmé z toho, že jeden človek chápe nový pojem - s ktorým sa stretne - tak, druhý zase inak. A príčinou je to, že jeden má v sebe viac, druhý zasa menej pojmov, ktoré už prijal. Starý pojmový materiál sedí v nás, stretáva sa s novým, ako sa oko stretáva so svetlom. Z našich vlastných starých pojmov máme akoby utkaný pojmový orgán, a čo sme neutkali z pojmov v terajšom vtelení, to musíme hľadať vo vteleniach predchádzajúcich. Tu to bolo utkané, - a pojmom, ktoré k nám novo pristupujú, prinášame v ústrety pojmový orgán.

Pre všetky zážitky, prichádzajúce z vonkajšieho sveta, aj keď sú duchovnej povahy, musíme mať orgán. Pred vecami vonkajšieho sveta, ktoré k nám pristupujú, nikdy nestojíme takpovediac duchovne nahí, ale stále sme závislí na tom, čím sme sa stali. Iba v jedinom prípade stojíme bezprostredne pred vonkajším svetom - ak získame náš vnem ja.