Človek

Rytmy článkov ľudskej bytosti
Niekoľkonásobné narodenie človeka
Vzťah planét k článkom človeka
Vzťah národnej duše a jednotlivých článkov

Rytmy článkov ľudskej bytosti

Ja má rytmus 24 hodín, teda jedného dňa. Ja je princíp nadradený všetkým polaritám: dňu a noci, svetlu a temnote, nebu a zemi atď. To by znamenalo, že pochody, ktoré podliehajú zvlášť pôsobnosti ja, vykazujú celodenný rytmus. Sem patria denné rytmy mnohých žľazových sekrécií s rannou fázou maximálnej sekrécie a večerným poklesom vo fáze výstavby a hromadenia. Týmto rytmom je obzvlášť ovládaná činnosť pečene a žlče, čo potvrdzuje už spomínanú skutočnosť, že tieto procesy podliehajú najmä činnosti ja v látkovej výmene. Ďalej sem patrí bdenie a spánok a mnoho denných rytmov krvného obehu, dýchania, telesnej teploty a niektoré ďalšie. Tento rytmus zasahuje dokonca až hore do nášho duchovno-duševného správania s rannými a večernými vrcholmi výkonu úplne rozdielnej kvality.

Naše astrálne telo má rytmus 7 dní, čo zodpovedá jeho praobrazu v sedemčlennom planetárnom svete. Astrálne telo, ktoré je najmä v akútnej chorobe nadmerne aktívne, sa prejavuje napríklad v priebehu pneumónie, pri ktorej je kritický 7. až 9. deň. Jemnejšiemu pozorovaniu sa aj v priebehu iných chorôb ukáže, že je ich možné rozčleniť po týždňoch alebo že v duševnej oblasti nastáva po týždni istý okamih novej orientácie a že u duševných útokov môže po jednom týždni alebo jeho násobku dôjsť k úplnej obnove rovnováhy, ak nezasahujeme.

Éterické telo má rytmus 4 x 7 dní. Je včlenené do tela tekutín. Každý vie, že mesačný rytmus ženy je rytmom 28 dní. Existujú však aj rastové rytmy o 28 dňoch. Na tieto rytmy poukázal prvýkrát Rudolf Hauschka, keď pri pokusoch týkajúcich sa zrodu a zániku živej substancie zistil, že tvorba substancií dosahuje za splnu maxima a za novu minima.

Fyzické telo potrebuje 1 rok, aby vykonalo jeden obeh - to znamená, aby pri zmenách prebiehajúcich v ňom samom dorazilo opäť na rovnaké miesto. Každý lekár vie, že ťažké zásahy do fyzického organizmu potrebujú pri bližšom pohľade 1 rok, aby boli úplne prekonané. Po jednom roku sa potom fyzické telo môže s ostatnými bytostnými článkami novo prepojiť, alebo lepšie povedané, včleniť do ich činnosti.