Človek

Rytmy článkov ľudskej bytosti
Niekoľkonásobné narodenie človeka
Vzťah planét k článkom človeka
Vzťah národnej duše a jednotlivých článkov

Vzťah národnej duše a jednotlivých článkov

duša pocitová - vnímavá pre národnú dušu talianského národa
duša rozumová - vnímavá pre národnú dušu francúzskeho národa
duša vedomá - vnímavá pre národnú dušu britského národa
ja - vnímavé pre národné duše stredoeurópskych národov
duchovné Ja - vnímavá pre národné duše slovanských národov