Človek

Rytmy článkov ľudskej bytosti
Niekoľkonásobné narodenie človeka

Vzťah planét k článkom človeka