Ďalšie témy

Eurytmické (b)
Eurytmické (d)
Eurytmické (g)
Eurytmické (k)
Eurytmické (m)
Eurytmické (n)

Eurytmicke spoluhlásky radené

U nich sa sami zmocňujeme podoby obsiahnutej v dychu. Akosi vkladáme svoje ja do tejto dychovej podoby a dávame hláske na cestu príkaz, aby sa hneď nerozprášila, keď sa dostane do vonkajšieho sveta, ale aby naša podoba zostala vo vonkajšom svete troška uchovaná. Takže človek sa v radených spoluhláskach stáva voči vonkajšiemu svetu ovládateľom, nemôžeme tu teda použiť výrazu splývania s vonkajším svetom, ale uplatňovanie svojho vnútra.

V spoluhláskach radených sa vyjadruje sympatia so sebou samým. Spoluhlásky radené sú sebecké. Tiež si môžeme všimnúť, že keď používame spoluhlásky radené, tak chceme v to, čo označujeme, vykresliť v ostrých obrysoch. Sú to spoluhlásky pre duševné rozpoloženie egoizmu, pre uplatnenie vlastnej bytosti, ktorú chceme vo svete uchovať.

Spoluhlásky radené: d t b p g k m n ď ť ň
                                  uplatňovanie vnútra