Ďalšie témy

Terapeutická eurytmia

Ľudia sa dnes odcudzujú prírode, vzďaľujú sa prirodzeným vzťahom a poriadku, ktorý je v celom stvorení. Strácajú tým životné sily a dávajú tým príležitosť k vzniku rôznych chorôb. Každá choroba potom volá po zdraví, po premene. Rudolf Steiner hovorí, že choroba ako taká vlastne neexistuje. Sú to len prirodzené procesy na nesprávnom mieste a v nesprávny čas. Napríklad proces ukladania vápnika. U detí je nevyhnutný, pretože vedie k spevňovaniu kostí. U dospelého človeka však v prípade ukladania vápnika v cievach vedie k arterioskleróze a k infarktu.

Pacient cvičiaci liečebnú eurytmiu svojími pohybmi vytvára obraz zdravej činnosti niektorého z orgánov alebo z životného procesu. Tým povoláva sám seba, aby sa podobal zdravému obrazu. Pretože tu nejde o ľubovoľné pohyby, ale o formy, v ktorých sa odrážajú zákonitosti celého stvorenia (planéty, zverokruh ap.) a ľudského organizmu (dych, rytmus éterického a astrálneho tela), majú práve tieto cvičenia väčšiu účinnosť ako iné, ktoré sa vzťahujú len k fyzickému telu človeka. V liečebnej eurytmii sa nejedná o pomoc zvonku, ktorú človek prijíma pasívne (kúpele, masáže), ale o aktívne opakované cvičenia, ktoré vytvárajú životné sily z vlastnej vôle osobnosti.

Už po desaťročia je liečebná eurytmia praktizovaná na antroposofických klinikách, vo waldorfských školách, liečebno pedagogických zariadeniach aj v rámci privátnych praxí a získava čoraz väčšie uznanie a význam. Terapeutická eurytmia je založená na oživujúcich, tvorivých a rytmizujúcich silách pôsobiacich v ľudskom organizme. Tieto sily sú v eurytmických formách vedome vyvolávané do vedomia človeka, čo má potom harmonizujúci a ozdravujúci účinok. To, čo v umeleckom vystúpení pôsobí navonok, pôsobí v liečebnej eurytmii pri intenzívnom cvičení dovnútra človeka. Uzdravujú sa tak vnútorné orgány a uvádzajú sa do rovnováhy narušené vnútorné procesy.