Ďalšie témy

Eurytmické (b)
Eurytmické (d)
Eurytmické (g)
Eurytmické (k)
Eurytmické (m)
Eurytmické (n)

Eurytmické (d)

ukazuje smerom dole alebo vôbec ukazuje nejakým smerom. Podstata hlásky (d) spočíva v pohybe, ktorý Eurytmické (d) ukazuje. Pohyb treba prevádzať tak, že jedna ruka pristane v určitej polohe o chvíľku skôr, a druhá o chvíľku neskôr, ale rýchlo po sebe , takže druhá ruka sa trochu oneskorí. Môže to prebiehať zľava doprava. Je treba sa na každý pohyb sústrediť zvlášť. A mali by sme cítiť to poukazovanie, dostať do hlásky (d) ukazujúci pohyb - ukazovať na niečo prstom. Môžeme pocítiť, keď sa nás niekto opýta, kde niečo je, a my to vieme, a keď potom urobíme ukazovacie gesto, tak ho najlepšie spojíme s hláskou (d). (D) ukazuje, vyžaruje určitým smerom. Napodobenie takýchto poukazujúcich giest, upozorňovania, kde čo je, to je uložené v hláske (d).