Ďalšie témy

Šesť harmonizujúcich giest

Šesť harmonizujúcich giest

I. nohy k sebe, ruky roztiahnuť tak, že ich podržíme vodorovne do strán
II. nohy oddialiť trochu od seba a ruky podržať tak, že ich budeme mať približne vo výške zodpovedajúcej hrtanu
III. nohy od seba trochu smerom von, ruky zdvihnime len natoľko, aby sa dostali do takej polohy, že keby sme ich spojili priamkou, tá by prechádzala dole pod srdcom
IV. roznožme ešte viac, úplne doširoka, ruky držme tak, že ich budeme mať nad hlavou ďaleko od seba, ale musí to dať jednu priamku presne od rúk až dole k nohám
V. dajme nohy asi do tej polohy, ako je tretia, a teraz držme ruky tak, že keby sme ich spojili priamkou, tá by prechádzala nad hlavou
VI. držme obe nohy pri sebe a ruky kolmo, priamo nahor

U prvého gesta prebieha priamka vodorovne, u druhého gesta prebieha priamka cez hrtan, u štvrtého sa dostávame ďaleko nad hlavu, u piateho len tesne nad hlavu. Podržme na chvíľu svoje gestá.

Zapamätajme si z týchto giest toto:

Myslím reč                                           (I)
hovorím                                             (II)
hovoril (a) som                                 (III)
Hľadám sa v duchu                           (IV)
(Hľadám svoj duchovný pôvod)
cítim sa v sebe                                   (V)
som na ceste k duchu                       (VI)

Keď človek bude pri učení eurytmie začínať týmto cvičením, ľahšie sa dostane do eurytmie. Okrem toho patrí toto cvičenie - ak sa bude robiť ako sled týchto giest - k liečebno eurytmickým gestám harmonizujúcim dušu.