Ďalšie témy

Eurytmia na Slovensku

Dňa 5.11.1931 sa uskutočnilo v Bratislave eurytmické predstavenie, ktorý usporiadala školský spolok Rudolfa Steinera, v ktorom vystúpili G.Eckingerová a Erika Marschalová a aj skupiny z eurytmických kurzov.

V roku 1935 Spoločnosť pre pestovanie eurytmie podala správu o eurytmii v Bratislave, kde Erika Marschalová píše, že okrem toho, že robí eurytmiu, tak musela vziať ďalšie zamestnanie v škole, kde učí 2x týždenne eurytmiu po pol hodine. Tvrdí tu, že udržanie eurytmie je možné len na základe školy.

Po druhej svetovej vojne sa eurytmia na Slovensku nemohla rozvíjať oficiálne. Počas totalitného režimu prebiehala tajne na fare evanjelického farára v Prievoze pod vedením p.Königovej – eurytmistky dochádzajúcej z Viedne. Pán Vladimír Kubovčák, predseda antropozofickej pobočky na Slovensku a vedúci triednych hodín a jeho manželka Jana boli záštitou tejto malej eurytmickej skupinky. V čase neprítomnosti pani Königovej cvičila so skupinkou pani Jana Kubovčáková.

Po revolúcii sa otvorila možnosť pre štúdium eurytmie v zahraničí. Prvou vyštudovanou slovenskou eurytmistkou je Jana Bundilová, ktorá študovala na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a počas štúdia viedla eurytmický kurz s ľuďmi rôznej vekovej kategórie a nadšencov pre antroposofiu v Sokolovni v Bratislave. V súčasnosti študuje liečebnú eurytmiu vo Viedni. Ďalšími eurytmistkami, ktoré ukončili štúdium vo Viedni sú Elena Schmutzová, Monika Dojčárová a Silvia Mikolajová. Elena Schmutzová pôsobí v Žiline a okolí. Monika Dojčárová vyučuje eurytmiu vo waldorfskej škole v Bratislave. Silvia Mikolajová (teraz už Hanuštiaková) spolu s manželom Pavlom Hanuštiakom, ktorý vyštudoval eurytmiu na Eurytmickom inštitúte v Dornachu vo Švajčiarsku, založili v Bratislave eurytmické vzdelávanie Anna-Sophia a v tomto roku 2013 sa môžeme tešiť na prvých absolventov. V roku 2001 vzniklo v Prahe eurytmické vzdelávanie pod záštitou Norimberskej školy, kde študovali dve eurytmistky – Perla Perpetua Voberová a Barbora Forbaková. Barbora Forbaková neskôr pokračovala v štúdiu v Berlíne a v súčasnosti s úspechom vyučuje eurytmiu na waldorfskom lýceu v Prahe. Perla P.Voberová sa už počas štúdia zameriavala na umeleckú eurytmiu a organizovala umelecké eurytmické predstavenia. V súčasnoti je členkou umeleckého zoskupenia „Rozhraní“, na ktorom participujú umelci z Nemecka, Čiech a Slovenska. Ďalšou eurytmistkou, ktorá študovala v Budapešti pod vedením významnej eurytmistky Lili Reinitzer je Beata Gelvaniczová, ktorá v súčasnosti pôsobí v Košiciach a okolí. U Lili Reinitzer v štúdiu pokračuje aj Ján Benák absolvent eurytmickej školy Eleny Zuccoli v Dornachu.