Ďalšie témy

Eurytmické (b)
Eurytmické (d)
Eurytmické (g)
Eurytmické (k)
Eurytmické (m)
Eurytmické (n)

Eurytmické (b)

Keď sa pri eurytmii stretávajú samohlásky, pri dvojhláskach, alebo tiež samohlásky so spoluhláskami pri prechode od jedného slova k druhému, tak budeme na prechode z jedného do druhého robiť akési tlmené, mierne pohyby. Rázne pohyby budeme robiť, keď jedno slovo končí spoluhláskou a ďalšie spoluhláskou začína.

Pokúsme sa pocítiť to, čím na nás pôsobia spoluhlásky, i v geste. (B) je všetko to, čo Eurytmické (b) zahaľuje a obklopuje, čo je okolo niečoho, ochranné objatie. V ňom sa stáva viditeľným, čo sa deje v éterickom tele, keď vyslovíme (b). Keď vyslovujeme (b), ústa sa guľovito zaokrúhlia a práve tento kruhovito sa uzatvárajúci pohyb je neodmysliteľný od zážitku hlásky (b). Pri dlhšom cviku môžeme tento éterický pohyb v sebe prežívať alebo aspoň tušiť. Pochopiteľne to nie je len tak vyjadrené v samotnom geste, to musíme pri napodobnení, pri imitácii prežiť. S tým sa teraz ocitáme v samotnom geste pre (b). V geste, ktoré odpovedá hláske (b) - (viď obrázok) - môžeme cítiť, čo je dané týmto držaním jednej a druhej ruky. Ak prežijeme, čo je tým dané, povieme si: Ak si predstavím, že tu je niečo, čo by som chcel uchopiť - napr. malé dieťa, ktoré mám pred sebou: to dieťa niekde sedí, ja ho chcem uchopiť. Najlepšie ho uchopím, keď ho uchopím gestom pre (b), keď ho prijmem do ochrany tohto gesta. Potom budeme musieť cítiť, že - tu - čosi držíme (v obomknutom priestore).

Malo by sa cítiť, že naše ruky majú objať a ochrániť túto bytosť alebo tento predmet. Mali by sme si predstaviť, že to, do čoho nakoniec ústi gesto pre (b) je niečím vyplnené. To k tomu patrí: nielen, aby sme tie tvary abstraktne napodobňovali, ale aby sme mali príslušné pocity. U (b) ide o napodobenie niečoho, čo zahaľuje, obklopuje, čo dáva ochranu pred vonkajším svetom. Zahalenie je tu obsiahnuté dvojmo: zahaliť raz, zahaliť ešte raz.

Spoluhlásky sú napodobnením niečoho vonkajšieho, napodobňujú vonkajšie dianie.