Ďalšie témy

Pôsobenie karmy - príklad smrti

Ako je tomu s éterickými telami, ktoré sú násilne oddelené od fyzického tela? Rudolf Steiner uvádza tento príklad.

"Jedna rodina, ktorá býva v blízkosti stavby Goetheana, mala sedemročného synčeka, bola to rodina, ktorá patrila k antroposofickému okruhu. Bol to milý chlapec vo veku siedmich rokov. Bol taký dobrý, že keď bol jeho otec odvedený do vojny, povedal malý sedemročný Theo svojej matke: Teraz musím byť obzvlášť usilovný, veď ti musím pomôcť tam, kde ti pomáhal otec! Jedného večera po prednáške prišiel človek patriaci k antroposofickému kruhu a povedal, že malý Theo nie je od večera k nájdeniu. Nedalo sa to vysvetliť inak, než že sa mu niečo stalo. Toho večera sa pôsobením toho, čo sa vo vonkajšom živote nazýva náhoda, prihodilo, že sťahovacie auto prechádzalo miestom, kde celé roky žiadne nejazdilo a od tej doby tiež nie. A na tom mieste sa ten voz prevrátil. Malý Theo bol v domčeku, ktorému sa hovorí kantína, pretože pracujúci na stavbe, dostávajú najesť. Napodiv - bol by inak odišiel skôr - ho niekto zadržal, a zatiaľ čo chcel pôvodne vyjsť dverami, ktorými by sa bol dostal na určitú cestu, musel tentoraz vyjsť inými dverami a prechádzal okolo sťahovacieho auta práve vo chvíli, keď sa prevrátilo. Vozidlo spadlo na neho. Je to jeden z tých príkladov, kedy jasne vidíme, ako pôsobí karma."