Ďalšie témy

Eurytmické (a)
Eurytmické (e)
Eurytmické (o)
Eurytmické (u)
Eurytmické (i)

Eurytmické (e)

Význam (e) znamená približne: Čosi mi niečo urobilo, ale ja zostávam voči tomu stáť vzpriamene. Eurytmické (e) Človek sa neskláňa, pred tým, čo sa mu deje, nepoddáva sa tomu, čo sa mu deje. Je to hláska uzavretia sa pred dorážaním sveta. V tomto zážitku je obsiahnutý opak zážitku (a). V zážitku (a) prežívame človeka ako sa rodí z kozmu. V zážitku (e) sme už niečím prešli. Čosi sa stalo, a v tom geste už prežívame štádium, ktoré nasleduje po tom, čo sa stalo. Je to niečo, čo môžeme prežiť len vtedy, keď sa už niečo stalo, keď potom niečo cítime. A cítiť môžeme niečo vtedy, keď je jedna časť organizmu uvedená do spojitosti s inou.

Gesto (e) sa dá previesť tak, že sa jedna končatina človeka dotkne druhej, keď vyjadrí dotyk, schopnosť zostať vzpriamene voči tomu, čo sa udialo. To dotknutie je napodobením toho, že sa človeku niečo stalo, zotrvanie v tom skrížení, to je potom tá schopnosť zostať stáť vzpriamene. Jedna ruka leží na druhej, tiež môže ležať jeden prst na druhom, tiež sa môže, ak to niekto dokáže, krížiť jeden smer pohľadu s druhým. Každé gesto teda, ktoré nám dá zakúsiť pocit, že sa jednej časti organizmu dotkla iná časť, vyjadruje zážitok hlásky (e). Pritom, keď sa to gesto zastaví, v pevnom zotrvaní voči tomu, čo bolo človeku učinené, znázorňuje plný zážitok. Vidíme, aký je veľký rozdiel v geste medzi zážitkom (a) a zážitkom (e)!

Zážitok (e) predpokladá, že si uvedomíme spočinutie jednej ruky na druhej, že budeme mať hlavný zážitok v mieste skríženia. U zážitku (e) teda natiahnutie svalov nie je to hlavné, ale spočinutie jednej ruky na druhej, alebo to pritlačenie. Môžeme urobiť (e) tiež tak, že postavíme pravú nohu cez ľavú a pritlačíme - pri tom tiež pocítime pohyb pre (e), aby sme mali (e).

Je zaujímavé, že v našej dnešnej civilizácii môžeme mať dojem, že svet ľuďom ustavične niečo urobil, pretože ľudia sedia väčšinou so skríženými nohami, a tak ustavične vykonávajú pohyb eurytmického (e)! Vlastne je tým teda vyjadrené, že veľká časť ľudí si myslí, že im svet niečo urobil, a že sa voči tomu musia udržať vzpriamene. Tak tá vec vyzerá, keď sa na ňu pozrieme s umeleckým pochopením pre gestá.