Človek

Akadémia v Gundéšápúre
Čo ťahalo dušu Alexandra Veľkého k výbojom?
Grécki bohovia
Grécky chrám
Gotický chrám
Julián Apostata - Tycho Brahe
Prečo zanikla Rímska ríša?
Pýthie
Sibyly
Vznik logiky

Prečo zanikla Rímska ríša?

Sú rôzne príčiny, ale jednou z najdôležitejších je to, že Rimania viedli veľké vojny, tieto vojny postupne rozširovali ríšu za jej hranice. Na hraniciach Rímskej ríše sa ocitlo veľa nových národov, a to malo celkom určitý následok. Kto študuje vtedajšiu dobu, 1. st. po Kr., zistí, že zvláštnym kontaktom Rímskej ríše s jej správou a vnútornou sociálnou štruktúrou s okolitými národmi a s Orientom došlo ku stálemu odlivu kovových peňazí z Rímskej ríše do Orientu. A tak jedna z najdôležitejších udalostí doby úpadku Rímskej ríše v 2. až 4. st. po Kr. je to, že kovové peniaze plynuli k hraničným národom do Orientu. A Rímska ríša, aj keď mala zložitú vojenskú správu, bola čím ďalej chudobnejšia na zlato a peniaze. To je vonkajší obraz pre vnútorné deje.

Tento vonkajší obraz, toto ochudobňovanie Rímskej ríše o zlato a peniaze, je vonkajším výrazom pre duševnú náladu. Táto nálada má určitý význam v celkovom zmysle svetových dejín. Z tohto ochudobňovania Rimanov o kovové peniaze malo niečo vzniknúť. A vznikol z toho individualizmus, ktorý je v našej dobe charakteristický. Veľa sa hovorilo o umení výroby zlata. A toto umenie vzniklo preto, lebo Európa hmotne schudobnela o svoje zlato, a preto vznikla vonkajšia fyzická túžba po výrobe zlata, kým nebola objavená Amerika, odkiaľ potom zlato prišlo. To, s čím sa takto zoznamujeme pri naozajstnom štúdiu zániku Rímskej ríše - ochudobnenie o zlato tým, že sa sociálna štruktúra Rímskej ríše roztiahla až k národom v Oriente - pôsobilo až do alchýmie a cez ňu do rozvoja ľudskej duše.