Kristus

Nerozumné panny

Ako sa človek vyvíja zdola nahor, ako vyrastá až k duši vedomej, ktorá sa rozvíja v bytosti človeka ako kvet. Ako sa vyvíja hore tak, že mu prichádza v ústrety impulz Krista. Čo bolo dané v piatich kultúrnych obdobiach telu éterickému, astrálnemu, duši cítiacej, duši rozumovej, a vedomej, tým týchto päť článkov ľudskej prirodzenosti vyrastá zdola. Človek to robí tak, že ich zušľachťuje, vyvíja, takže majú v sebe onen obsah, ktorý umožňuje, aby sa prenikli - keď prišiel čas - impulzom Krista.

Ľudstvo sa môže vyvíjať tak, aby v budúcnosti všetci ľudia mali obecenstvo s Kristom. Ale týchto päť častí musí primerane vypestovať zdola nahor. Kto to neurobí, nebude zrelý pre prijatie Krista. Ak sa nebudú v rozličných inkarnáciách o tieto články starať, keď ich nebudú zdokonaľovať, aby prijali Krista, potom môže Kristus síce prísť, ale oni sa s ním nebudú môcť spojiť. Nenaliali oleja do svojich lámp! Týchto päť častí môžeme tiež nechať bez oleja. Všetci tí, ktorí nenaliali oleja do svojich lámp, sú zobrazeni krásnym podobenstvom o piatich nerozumných pannách, ktoré sa nemôžu spojiť s Kristom, pretože si nezaobstarali v pravý čas do svojich lámp olej. Oných päť panien, ktoré majú olej, môžu sa však v pravú hodinu s Kristom zjednotiť.