Kristus


Skúmanie akašickej kroniky s Kristom a bez Krista

Ak pozorujeme dobu ľudského vývoja od mystéria na Golgote, bez toho, aby sme boli preniknutí Kristovou bytosťou, k akašickej kronike, tu môže veľmi ľahko dôjsť k omylu, pretože v nej sa ukazujú záznamy, ktoré nesúhlasia s tým, čo nachádzame u jednotlivých ľudí v ich karmickom vývoji. Dajme tomu, že napr: v r. 733 žil nejaký človek, ktorý vtedy uvalil na seba ťažkú vinu. Teraz bádame v akašickej kronike, bez toho aby sme sprvu mali nejaké spojenie s Kristom. A v tejto kronike túto vinu nemôžeme nájsť. Ak sa zaoberáme týmto človekom, ktorý ďalej žil, a skúmame jeho karmu, uvidíme: Áno, v karme tohto človeka je ešte niečo, čo musí vyrovnať, to by muselo byť v určitom časovom bode zaznamenané v akašickej kronike, ale tam nie je zaznamenané nič.

Ak skúmame karmu, vidíme, že tento človek to má vyrovnať, museli by sme v tomto vtelení nájsť vinu v akašickej kronike, ale tam nie je zaznamenaná. Aký je to rozpor! Objektívna skutočnosť, s ktorou sa môžeme stretnúť v mnohých prípadoch. Môžem sa dnes stretnúť s človekom. Ak je mi dané milosťou dozvedieť sa niečo o jeho karme, nájdem snáď, že nejaké nešťastie alebo rana osudu, ktorá ho stihne, je v jeho karme, to je vyrovnanie jeho skoršej viny. Ak idem do skorších vtelení a skúmam, čo vtedy urobil, vidím, že v akašickej kronike táto skutočnosť nie je zaznamenaná.

Je tomu tak preto, lebo Kristus vzal na seba túto objektívnu vinu. Vo chvíli, keď sa dám preniknúť Kristom, kedy potom s Kristom skúmam akašickú kroniku, tu nachádzam túto skutočnosť, tento skutok! Kristus ju vzal do svojej ríše a jeho bytosť ju nesie ďalej. Takže ak neprizerám ku Kristovi, nemôžem tento skutok nájsť v akašickej kronike zaznamenaný. Karmická spravodlivosť zostáva nedotknutá, ale vzhľadom k účinku viny uplatňuje sa v duchovnom svete Kristus, ktorý túto vinu preberá do svojej ríše a nesie ju ďalej. Kristus je bytosťou, ktorá, pretože patrí inej ríši, vyhladzuje naše viny a naše hriechy vo svete a preberá ich na seba.